Stichting mooi

Over ons

"MOOI verbindt mensen van jong tot oud"

Ambities                                                     Organogram Stichting MOOI

 

MOOI staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. Wij hebben één motto en één visie: ‘MOOI verbindt mensen’. Dit uit zich in het uitgebreide aanbod aan diensten, cursussen en activiteiten voor jong en oud. Vanuit verschillende locaties in Den Haag en Zoetermeer en omstreken zetten wij ons in voor het verbeteren van het welzijn in de buurt, wijk of stad. MOOI is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud geeft aan modern welzijnswerk.

Kwaliteit

MOOI levert kwaliteit en is kritisch. Naar zichzelf, maar ook naar haar partners. Dit betekent dat zij als organisatie in ontwikkeling en in beweging blijft. Op die manier kan zij nu én in de toekomst voldoen aan de eisen die de klant stelt.

Werkgebied

MOOI is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en in de stad Zoetermeer. Daarnaast biedt zij in Den Haag ook stedelijke activiteiten aan en voert zij diverse projecten uit in de buurt, wijk of in de stad.

Modern

MOOI is een moderne welzijnsorganisatie die actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn nauwlettend volgt. Trends in het welzijnswerk worden op de voet gevolgd en waar nodig past zij haar dienstverlening hierop aan.

 

MOOI:

• werkt vraaggericht, de klant staat centraal;

• gaat voor kwaliteit, de klant verdient het beste;

• is een vanzelfsprekende en deskundige partner in de sociale sector;

• is trendsettend en innovatief;

• is professioneel en doelmatig;

• is leergierig, flexibel en toekomstgericht.

 

Niet tevreden?

Bent u ergens niet tevreden over. Wij verwijzen u naar onze klachtenregeling.

 

 

 

Stichting MOOI is HKZ gecertificeerd.

Weekmenu

Ons week menu van ...

Dinsdag 30 november

Menu 1   Boontjes, aard. en vlees
              
              

Menu 2  Bami met sate
             

 

Donderdag 4 december

Menu 1   Sinterklaas menu ...
              
              

Menu 2   Geen 2e keuze

Aanmelden voor de maaltijd:
070-3295691
06-13448850

ANBI